Kategorie

Wielkopolska to ponad trzy i pół tysiąca harcerskich instruktorów i seniorów, którzy każdego dnia kreują rzeczywistość młodego pokolenia Polaków. To właśnie Oni każdego dnia, podejmując stałą służbę na ich rzecz zapewniają im wszechstronny rozwój.

To kategoria, w której nagradzamy drużynowych z co najmniej 3-letnim stażem. Doświadczenie, wytrwałość, pasja i ciągłość pracy w drużynie zapewnia wszystkim jej członkom wszechstronny i kompleksowy rozwój. Jeśli drużynowy w Twoim środowisku jest taką właśnie osobą –  to kategoria właśnie dla niego. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia kandydata jest posiadanie przez niego co najmniej stopnia przewodnika.

 

 

 

 

W tej kategorii chcemy wyróżnić instruktorów, dla których priorytetem jest wspieranie drużynowego. Pragniemy nagrodzić, wszystkich tych instruktorów, którzy pomagają drużynowemu nie tylko w jego codziennej pracy wychowawczej, ale także rozwoju. W tej kategorii nominować możemy hufcowych instruktorów do spraw pracy z kadrą, metodyków, członków referatów czy namiestników, opiekunów prób instruktorskich i członków hufcowych KSI.

 

 

 

 

Kategoria przeznaczona dla instruktorów, którzy swoją pracą instruktorską i wychowawczą podejmują stałą służbę na rzecz lokalnych społeczności i organizacji. Wspierają działania  władz i samorządów poprzez stałą współpracę z nimi. Do tej kategorii nominować można instruktorów organizujących projekty charytatywne tj. akcje krwiodawstwa, zbiórki wspierające domy dziecka, szpitale czy schroniska dla zwierząt. To także harcerskie specjalności, które nierzadko wymagają współpracy z instytucjami czy klubami sportowymi.

 

 

 

Kategoria dla instruktorów na szczeblu hufca, których praca oraz zarządzanie hufcem wspiera działalność drużynowego. To kategoria, dla tych, którzy swoimi działaniami ułatwiają drużynowemu pracę i rozwój. Jeśli w Twoim środowisku jest instruktor, który przygotowuje oferty na harcerskie projekty edukacyjne, dba o harcerski sprzęt lub go pozyskuje, troszczy się o logistyczne i finansowe zabezpieczenie działań instruktorskich – to kategoria właśnie dla niego.

 

 

 

 

To kategoria, która skupia wokół siebie niezwykle ważnych instruktorów naszej Chorągwi. Chcemy nagrodzić wyjątkową cierpliwość, i wytrwałość, którą pokazują pracując z drużynami Nieprzetartego Szlaku. W tej kategorii pragniemy nagrodzić nie tylko liderów jednostek Nieprzetartego Szlaku, ale także ich przybocznych i instruktorów wspierających, na których drużyny Nieprzetartego Szlaku zawsze mogą liczyć.

 

 

 

Kategoria przeznaczona dla wszystkich tych instruktorów, którzy w swojej codziennej wychowawczej pracy wykorzystują element pracy z bohaterem Chorągwi lub swojej jednostki. Do tej kategorii można zgłosić instruktorów – twórców biwaków, propozycji programowych, planów pracy, sprawności, które oparte są na pracy z bohaterem. Jeśli w Twoim środowisku znasz instruktorów, harcerskich seniorów, którzy pracują z bohaterem czy patronem drużyny – to kategoria właśnie dla nich.

 

REGULAMIN