Regulamin

 1. Organizatorem plebiscytu jest Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla instruktorów i instruktorek Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Kandydat/ka musi posiadać stopień instruktorski i mieć opłacone składki członkowskie za 2019 rok.
 3. Plebiscyt podzielony jest na 4 etapy:
  21.12.2019 – 12.01.2020 (zgłoszenia kandydatów),
  13.01 – 20.01.2020 (kontakt z zgłoszonymi kandydatami, obrady kapituły)
  – 27.01 (ogłoszenie listy finalistów)
  27.01 – 11.02 (głosowanie internetowe)
  21.02 (Gala finałowa)
 4. W skład kapituły wejdą członkowie Komendy Chorągwi ZHP, Przewodniczący Rady Chorągwi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi oraz zaproszeni goście.